Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
17
Maand
5
Jaar
1894
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jolle
Naam echtgenoot
Baltjes
Geboorteplaats echtgenoot
Dronrijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Klooster Anjum
Voornamen vader echtgenoot
Haye Pieters
Naam vader echtgenoot
Baltjes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rinske Symons
Naam moeder echtgenoot
Span
Voornaam vader echtgenote
Heerke Nannes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Joukje Fokkes
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 38

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)