Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
1
Maand
3
Jaar
1900
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Naam echtgenoot
Uilkema
Geboorteplaats echtgenoot
Grouw
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jaike
Naam echtgenote
Kalverboer
Geboorteplaats echtgenote
Garijp
Voornamen vader echtgenoot
Tjitze Sybrens
Naam vader echtgenoot
Uilkema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytzke Klazes
Naam moeder echtgenoot
Sipsma
Voornaam vader echtgenote
Johan Christiaan
Naam vader echtgenote
Kalverboer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sytske
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 5

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)