Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
28
Maand
7
Jaar
1904
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Conrad
Naam echtgenoot
Ricken
Geboorteplaats echtgenoot
Zaandam
Voorna(a)m(en) echtgenote
Alberdina Feddina
Naam echtgenote
Kalverboer
Geboorteplaats echtgenote
Eestrum
Voornamen vader echtgenoot
Conrad Wolter
Naam vader echtgenoot
Ricken
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elsje
Naam moeder echtgenoot
Winkels
Voornaam vader echtgenote
Johan Christiaan
Naam vader echtgenote
Kalverboer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sytske
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 68

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)