Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
17
Maand
5
Jaar
1906
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Sipma
Geboorteplaats echtgenoot
Dronrijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Engelum
Voornamen vader echtgenoot
Johannes
Naam vader echtgenoot
Sipma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Klaaske
Naam moeder echtgenoot
de Zwart
Voornaam vader echtgenote
Jan
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hiltje
Naam moeder echtgenote
Akkerman
Kwota / Bron
Aktenr 32

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)