Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1910
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Oege
Naam echtgenoot
Nauta
Geboorteplaats echtgenoot
Menaldum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Rinske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Menaldum
Voornamen vader echtgenoot
Jacob
Naam vader echtgenoot
Nauta
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Cornelia
Naam moeder echtgenoot
Kuperus
Voornaam vader echtgenote
Sybren Hayes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Baukje Minnes
Naam moeder echtgenote
Brouwer
Kwota / Bron
Aktenr 41

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)