Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
11
Maand
5
Jaar
1911
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Naam echtgenoot
Zijlstra
Geboorteplaats echtgenoot
Menaldum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Klooster Anjum
Voornamen vader echtgenoot
Sybrand Hendriks
Naam vader echtgenoot
Zijlstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Caatje Johannes
Naam moeder echtgenoot
Giesing
Voornaam vader echtgenote
Heerke Nannes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Joukje Fokkes
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 24

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)