Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
9
Maand
5
Jaar
1827
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Evert
Patroniem echtgenoot
Annes
Naam echtgenoot
van der Meer
Geboorteplaats echtgenoot
Marssum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tietje
Patroniem echtgenote
Minnes
Naam echtgenote
Kuperus
Geboorteplaats echtgenote
Deinum
Voornamen vader echtgenoot
Anne
Naam vader echtgenoot
Gjalts
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Everts
Naam moeder echtgenoot
Everda
Voornaam vader echtgenote
Minne Jans
Naam vader echtgenote
Kuperus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjitske
Naam moeder echtgenote
Sybes
Kwota / Bron
Aktenr 11

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)