Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
19
Maand
6
Jaar
1924
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Riekele
Naam echtgenoot
Borger
Geboorteplaats echtgenoot
Surhuisterveen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Buitenpost
Voornamen vader echtgenoot
Evert Johannes
Naam vader echtgenoot
Borger
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Martzen Heerkes
Naam moeder echtgenoot
Witteveen
Voornaam vader echtgenote
Meint Roels
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Wiebes
Naam moeder echtgenote
Postma
Kwota / Bron
Aktenr 45

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)