Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
30
Maand
5
Jaar
1827
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannes
Patroniem echtgenoot
Taekeles
Naam echtgenoot
Tymersma
Geboorteplaats echtgenoot
Wommels
Voorna(a)m(en) echtgenote
Baukje
Patroniem echtgenote
Sjoerds
Naam echtgenote
Wybenga
Geboorteplaats echtgenote
Oosterlittens
Voornamen vader echtgenoot
Taekele
Naam vader echtgenoot
Gerryts
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Richtje
Naam moeder echtgenoot
Sjoerds
Voornaam vader echtgenote
Sjoerd
Naam vader echtgenote
Tjeerds
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Baukje
Naam moeder echtgenote
Piebes
Kwota / Bron
Aktenr 27

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)