Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
25
Maand
8
Jaar
1927
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Anne
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Rijperkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hotske
Naam echtgenote
Dikland
Geboorteplaats echtgenote
Menaldum
Voornamen vader echtgenoot
Pieter Jacobs
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Janke Jacobus
Naam moeder echtgenoot
de Jong
Voornaam vader echtgenote
Willem
Naam vader echtgenote
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Anke
Naam moeder echtgenote
Reitsma
Kwota / Bron
Aktenr 60

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)