Collaboratieve indexen

Huwelijken - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1931
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Veeldert
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oudkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Dongjum
Voornamen vader echtgenoot
Geert
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ruurdtje Jans
Naam moeder echtgenoot
Veenstra
Voornaam vader echtgenote
Klaas
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sytske
Naam moeder echtgenote
Stalsma
Kwota / Bron
Aktenr 11

Huwelijken

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)