Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Menaldumadeel
Dag
18
Maand
5
Jaar
1933
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Oepke
Naam echtgenoot
Plat
Geboorteplaats echtgenoot
Menaldum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Dikland
Geboorteplaats echtgenote
Menaldum
Voornamen vader echtgenoot
Jetze
Naam vader echtgenoot
Plat
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijjntje
Naam moeder echtgenoot
Schotanus
Voornaam vader echtgenote
Willem
Naam vader echtgenote
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Anke
Naam moeder echtgenote
Reitsma
Kwota / Bron
Aktenr 25

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Menaldumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Menaldumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)