Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
12
Maand
4
Jaar
1856
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Evert
Patroniem echtgenoot
Ruurds
Naam echtgenoot
van Kuiken
Geboorteplaats echtgenoot
Nes
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lijsbeth
Patroniem echtgenote
Gerbens
Naam echtgenote
Rijpstra
Geboorteplaats echtgenote
Niawier
Voornamen vader echtgenoot
Ruurd Everts
Naam vader echtgenoot
van Kuiken
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje Theunis
Naam moeder echtgenoot
Wouter
Voornaam vader echtgenote
Gerben Jans
Naam vader echtgenote
Rijpstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Eelkes
Naam moeder echtgenote
Dijkstra
Kwota / Bron
Aktenr 5

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)