Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
24
Maand
5
Jaar
1890
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Willem
Naam echtgenoot
Ruisch
Geboorteplaats echtgenoot
Ee
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Kollum
Voornamen vader echtgenoot
Klaas Willems
Naam vader echtgenoot
Ruisch
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Renske Gerbens
Naam moeder echtgenoot
Venema
Voornaam vader echtgenote
Hielke
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Durkje
Naam moeder echtgenote
Smedema
Kwota / Bron
Aktenr 39

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)