Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
12
Maand
6
Jaar
1902
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Anjum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Eizenga
Geboorteplaats echtgenote
Anjum
Voornamen vader echtgenoot
Ytzen
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jantje
Naam moeder echtgenoot
Dijkstra
Voornaam vader echtgenote
Geert
Naam vader echtgenote
Eizenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Wytske Tjipkes
Naam moeder echtgenote
Groen
Kwota / Bron
Aktenr 43

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)