Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
28
Maand
12
Jaar
1903
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Steven
Naam echtgenoot
Posthuma
Geboorteplaats echtgenoot
Driesum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sjoukje
Naam echtgenote
Elzinga
Geboorteplaats echtgenote
Aalsum
Voornamen vader echtgenoot
Sipke Sytses
Naam vader echtgenoot
Posthuma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje Jogchums
Naam moeder echtgenoot
Smits
Voornaam vader echtgenote
Jan
Naam vader echtgenote
Elzinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Eelkje
Naam moeder echtgenote
Pekelsma
Kwota / Bron
Aktenr 61

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)