Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
19
Maand
8
Jaar
1919
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Cornelis
Naam echtgenoot
Kruizinga
Geboorteplaats echtgenoot
Hallum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Abeltje
Naam echtgenote
Zijlstra
Geboorteplaats echtgenote
Anjum
Voornamen vader echtgenoot
Willem
Naam vader echtgenoot
Kruizinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Aant
Naam vader echtgenote
Zijlstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Dieuwke
Naam moeder echtgenote
Wiersma
Nota
Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 24 juli 1947 -ingeschreven alhier d.d. 7 augustus 1947
Kwota / Bron
Aktenr 63

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)