Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
10
Maand
5
Jaar
1920
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Cornelis
Naam echtgenoot
Slim
Geboorteplaats echtgenoot
Marrum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Anna Gerritje
Naam echtgenote
Sevenster
Geboorteplaats echtgenote
Nes (Westdongeradeel)
Voornamen vader echtgenoot
Jan Cornelis
Naam vader echtgenoot
Slim
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Jans
Naam moeder echtgenoot
Hoogland
Voornaam vader echtgenote
Livius Imus
Naam vader echtgenote
Sevenster
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Renske Willems
Naam moeder echtgenote
Kloosterman
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)