Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
23
Maand
9
Jaar
1920
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hans
Naam echtgenoot
Sytsma
Geboorteplaats echtgenoot
Lioessens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Morra
Voornamen vader echtgenoot
Daniël
Naam vader echtgenoot
Sytsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tjitske
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Willem
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje
Naam moeder echtgenote
Rispens
Kwota / Bron
Aktenr 80

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)