Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
10
Maand
4
Jaar
1924
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Naam echtgenoot
Torensma
Geboorteplaats echtgenoot
Nijkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lolkje
Naam echtgenote
Sevenster
Geboorteplaats echtgenote
Nijkerk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Geertje
Naam moeder echtgenoot
Torensma
Voornaam vader echtgenote
Sybe
Naam vader echtgenote
Sevenster
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Geertje
Naam moeder echtgenote
Noordenbos
Kwota / Bron
Aktenr 5

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)