Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
2
Maand
2
Jaar
1930
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Alle
Naam echtgenoot
Kruizinga
Geboorteplaats echtgenoot
Metslawier
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sieuwke
Naam echtgenote
Heerma
Geboorteplaats echtgenote
Nijkerk
Voornamen vader echtgenoot
Willem
Naam vader echtgenoot
Kruizinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Gerrit
Naam vader echtgenote
Heerma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hylkje
Naam moeder echtgenote
Tilkema
Kwota / Bron
Aktenr 2

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)