Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
22
Maand
5
Jaar
1933
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Kamma
Geboorteplaats echtgenoot
Emden (Duitsland)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Ee
Voornamen vader echtgenoot
Wytze
Naam vader echtgenoot
Kamma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ybeltje
Naam moeder echtgenoot
Kamma
Voornaam vader echtgenote
Jan
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sjoukje
Naam moeder echtgenote
Halbertsma
Kwota / Bron
Aktenr 29

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)