Collaboratieve indexen

Huwelijken - Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Oostdongeradeel
Dag
29
Maand
6
Jaar
1937
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sytze
Naam echtgenoot
Douma
Geboorteplaats echtgenoot
Engwierum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Engwierum
Voornamen vader echtgenoot
Reinder
Naam vader echtgenoot
Douma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Dieuke
Naam moeder echtgenoot
Keekstra
Voornaam vader echtgenote
Lubbert
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Elisabeth
Naam moeder echtgenote
Wibalda
Nota
Vader van de bruidegom overleden
Kwota / Bron
Aktenr 56

Huwelijken

Oostdongeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Oostdongeradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)