Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ooststellingwerf
Dag
22
Maand
5
Jaar
1844
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Ibe
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
Lolkema
Geboorteplaats echtgenoot
Wijnjeterp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jantje
Patroniem echtgenote
Roelofs
Naam echtgenote
Luggers
Geboorteplaats echtgenote
Haule
Voornamen vader echtgenoot
Jan Lolkes
Naam vader echtgenoot
Lolkema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Martsen
Naam moeder echtgenoot
Coenes
Voornaam vader echtgenote
Roelof Pieters
Naam vader echtgenote
Luggers
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Lutje
Naam moeder echtgenote
Roelofs
Kwota / Bron
Aktenr 26

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)