Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ooststellingwerf
Dag
12
Maand
12
Jaar
1862
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wobbe
Naam echtgenoot
Bruinsma
Geboorteplaats echtgenoot
Wijnjeterp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Akke
Patroniem echtgenote
Pieters
Naam echtgenote
Schaaf
Geboorteplaats echtgenote
Appelscha
Voornamen vader echtgenoot
Geert Wobbes
Naam vader echtgenoot
Bruinsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Wytske Arends
Naam moeder echtgenoot
Krom
Voornaam vader echtgenote
Pieter Siebes
Naam vader echtgenote
Schaaf
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Jans
Naam moeder echtgenote
Jonkers
Kwota / Bron
Aktenr 53

Huwelijken

Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)