Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ooststellingwerf
Dag
8
Maand
4
Jaar
1871
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Durks
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Haulerwijk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Froukjen
Naam echtgenote
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenote
Siegerswoude
Voornamen vader echtgenoot
Durk Murks
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aat Gerbens
Naam moeder echtgenoot
Grouwstra
Voornaam vader echtgenote
Oene Rienks
Naam vader echtgenote
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Geertje Sybes
Naam moeder echtgenote
de Jong
Kwota / Bron
Aktenr 9

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)