Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ooststellingwerf
Dag
19
Maand
5
Jaar
1874
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle Klaas
Naam echtgenoot
Prakken
Geboorteplaats echtgenoot
Donkerbroek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lutske
Patroniem echtgenote
Karstes
Naam echtgenote
Hoogenberg
Geboorteplaats echtgenote
Oosterwolde
Voornamen vader echtgenoot
Klaas Jans
Naam vader echtgenoot
Prakken
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Martje Jakobs
Naam moeder echtgenoot
Klooster
Voornaam vader echtgenote
Karste Roelofs
Naam vader echtgenote
Hoogenberg
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hebeltje Roelofs
Naam moeder echtgenote
Luggers
Kwota / Bron
Aktenr 48

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)