Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ooststellingwerf
Dag
17
Maand
5
Jaar
1877
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelke
Patroniem echtgenoot
Tjibbes
Naam echtgenoot
Bouma
Geboorteplaats echtgenoot
Langedijke
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lutske
Naam echtgenote
Gorter
Geboorteplaats echtgenote
Hoornsterzwaag
Voornamen vader echtgenoot
Tjibbe Jelkes
Naam vader echtgenoot
Bouma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje Hendriks
Naam moeder echtgenoot
Holtrop
Voornaam vader echtgenote
Hendrik Lammerts
Naam vader echtgenote
Gorter
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Klaaske Roels
Naam moeder echtgenote
Luggers
Kwota / Bron
Aktenr 52

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)