Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ooststellingwerf
Dag
10
Maand
5
Jaar
1887
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Roelof
Naam echtgenoot
Gorter
Geboorteplaats echtgenoot
Hoornsterzwaag
Voorna(a)m(en) echtgenote
Egbertje
Naam echtgenote
Schurer
Geboorteplaats echtgenote
Makkinga
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik Lammerts
Naam vader echtgenoot
Gorter
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Klaaske Roelofs
Naam moeder echtgenoot
Luggers
Voornaam vader echtgenote
Anne Johannes
Naam vader echtgenote
Schurer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Wybes
Naam moeder echtgenote
Scheenstra
Kwota / Bron
Aktenr 38

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)