Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ooststellingwerf
Dag
1
Maand
5
Jaar
1896
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lammert
Naam echtgenoot
Gorter
Geboorteplaats echtgenoot
Oosterwolde
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Hof
Geboorteplaats echtgenote
Makkinga
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik Lammerts
Naam vader echtgenoot
Gorter
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Klaasje Roelofs
Naam moeder echtgenoot
Luggers
Voornaam vader echtgenote
Jan Jans
Naam vader echtgenote
Hof
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Janke Klazes
Naam moeder echtgenote
Sikkema
Kwota / Bron
Aktenr 25

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)