Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ooststellingwerf
Dag
8
Maand
5
Jaar
1836
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sipke
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
Posthuma
Geboorteplaats echtgenoot
Kortehemmen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Riekjen
Patroniem echtgenote
Rinkes
Naam echtgenote
Hanstra
Geboorteplaats echtgenote
Elsloo
Voornamen vader echtgenoot
Jan Sipkes
Naam vader echtgenoot
Posthuma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Romkjen Luities
Naam moeder echtgenoot
Timmerman
Voornaam vader echtgenote
Rinke Jans
Naam vader echtgenote
Hanstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Wytske Annes
Naam moeder echtgenote
Doek
Kwota / Bron
Aktenr 2

Huwelijken

Ooststellingwerf, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ooststellingwerf 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)