Collaboratieve indexen

Huwelijken - Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Opsterland
Dag
9
Maand
5
Jaar
1845
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Everts
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Jubbega-Schurega
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jantje
Patroniem echtgenote
Jans
Naam echtgenote
Brandsma
Geboorteplaats echtgenote
Wijnjeterp
Voornamen vader echtgenoot
Evert Hessels
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Neef
Voornaam vader echtgenote
Jan Tjeerds
Naam vader echtgenote
Brandsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje Sipkes
Naam moeder echtgenote
de Boer
Kwota / Bron
Aktenr 40

Huwelijken

Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Opsterland 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Opsterland 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)