Collaboratieve indexen

Huwelijken - Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Opsterland
Dag
24
Maand
3
Jaar
1872
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Fokke
Naam echtgenoot
Landmeter
Geboorteplaats echtgenoot
Gorredijk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
van der Meulen
Geboorteplaats echtgenote
Gorredijk
Voornamen vader echtgenoot
Freerk Fokkes
Naam vader echtgenoot
Landmeter
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Wytske Gerbens
Naam moeder echtgenoot
Blaauw
Voornaam vader echtgenote
Sikke Jacobs
Naam vader echtgenote
van der Meulen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjitske Freerks
Naam moeder echtgenote
Oosterbaan
Kwota / Bron
Aktenr 16

Huwelijken

Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Opsterland 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Opsterland 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)