Collaboratieve indexen

Huwelijken - Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Opsterland
Dag
12
Maand
5
Jaar
1910
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Aldert
Naam echtgenoot
Looyenga
Geboorteplaats echtgenoot
Beetsterzwaag
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aukje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Ureterp
Voornamen vader echtgenoot
Kornelis
Naam vader echtgenoot
Looyenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Eiskje
Naam moeder echtgenoot
Nicolai
Voornaam vader echtgenote
Hendrik
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Froukje
Naam moeder echtgenote
van Velden
Kwota / Bron
Aktenr 47

Huwelijken

Opsterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Opsterland 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Opsterland 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)