Collaboratieve indexen

Huwelijken - Rauwerderhem, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Rauwerderhem
Dag
2
Maand
9
Jaar
1880
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Sjoerds
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Irnsum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lijsbeth
Patroniem echtgenote
Sipkes
Naam echtgenote
Swierstra
Geboorteplaats echtgenote
Poppingawier
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd Everts
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jantje Hessels
Naam moeder echtgenoot
Postma
Voornaam vader echtgenote
Sipke Barteles
Naam vader echtgenote
Swierstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Geiske Wiegers
Naam moeder echtgenote
Wynia
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Rauwerderhem, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1943
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Rauwerderhem 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Rauwerderhem 1811-1943
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)