Collaboratieve indexen

Huwelijken - Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Schoterland
Dag
10
Maand
5
Jaar
1928
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Bovenknijpe
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jacoba
Naam echtgenote
Bruggenkamp
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Tjeerd
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Johan
Naam vader echtgenote
Bruggenkamp
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje
Naam moeder echtgenote
Hamstra
Nota
Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 21 mei 1951
Kwota / Bron
Aktenr 42

Huwelijken

Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1934
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)