Collaboratieve indexen

Huwelijken - Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Schoterland
Dag
17
Maand
5
Jaar
1934
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jeen
Naam echtgenoot
Mulder
Geboorteplaats echtgenoot
Hoornsterzwaag
Voorna(a)m(en) echtgenote
Geertje
Naam echtgenote
Verwer
Geboorteplaats echtgenote
Oldeberkoop
Voornamen vader echtgenoot
Wietze
Naam vader echtgenoot
Mulder
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tietje
Naam moeder echtgenoot
Groen
Voornaam vader echtgenote
Roel Tjeerds
Naam vader echtgenote
Verwer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Froukje
Naam moeder echtgenote
de Boer
Kwota / Bron
Aktenr 53

Huwelijken

Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1934
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)