Collaboratieve indexen

Huwelijken - Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Schoterland
Dag
17
Maand
11
Jaar
1816
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sytze
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
de Jong
Geboorteplaats echtgenoot
Knijpe
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Idskes
Naam echtgenote
Beeltje
Geboorteplaats echtgenote
Knijpe
Voornamen vader echtgenoot
Jan Kornelis
Naam vader echtgenoot
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lutske Sytzes
Naam moeder echtgenoot
Braaksma
Voornaam vader echtgenote
Idske Klazes
Naam vader echtgenote
Beeltje
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
Jelles
Kwota / Bron
Aktenr 13

Huwelijken

Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1934
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)