Collaboratieve indexen

Huwelijken - Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Schoterland
Dag
7
Maand
5
Jaar
1891
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Mildam
Voorna(a)m(en) echtgenote
Stijntje
Naam echtgenote
Heida
Geboorteplaats echtgenote
Mildam
Voornamen vader echtgenoot
Jeep Annes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Martje Tjeerds
Naam moeder echtgenoot
Heida
Voornaam vader echtgenote
Jan Jans
Naam vader echtgenote
Heida
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Ytje Annes
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 28

Huwelijken

Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1934
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)