Collaboratieve indexen

Huwelijken - Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Schoterland
Dag
19
Maand
5
Jaar
1904
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wietze
Naam echtgenoot
Mulder
Geboorteplaats echtgenoot
Hoornsterzwaag
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tietje
Naam echtgenote
Groen
Geboorteplaats echtgenote
Knijpe
Voornamen vader echtgenoot
Jeen Wietzes
Naam vader echtgenoot
Mulder
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rimkje Siegers
Naam moeder echtgenoot
Buursma
Voornaam vader echtgenote
Wieger Pieters
Naam vader echtgenote
Groen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Uilkes
Naam moeder echtgenote
de Jong
Kwota / Bron
Aktenr 55

Huwelijken

Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1934
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)