Collaboratieve indexen

Huwelijken - Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Schoterland
Dag
22
Maand
2
Jaar
1923
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oranjewoud
Voorna(a)m(en) echtgenote
Mintje
Naam echtgenote
Kooistra
Geboorteplaats echtgenote
Drachten
Voornamen vader echtgenoot
Rinze Roels
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jitske Hessels
Naam moeder echtgenoot
Bloemhof
Voornaam vader echtgenote
Jan
Naam vader echtgenote
Kooistra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Martzen
Naam moeder echtgenote
Houkema
Kwota / Bron
Aktenr 18

Huwelijken

Schoterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1934
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Schoterland 1811-1934
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)