Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
19
Maand
10
Jaar
1834
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Boieje
Naam echtgenoot
Groenhout
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Pietertje
Patroniem echtgenote
Willems
Naam echtgenote
Dikland
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Ype Boies
Naam vader echtgenoot
Groenhout
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje Rientses
Naam moeder echtgenoot
Cool
Voornaam vader echtgenote
Willem Bonnes
Naam vader echtgenote
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Joukje Klazes
Naam moeder echtgenote
van der Veen
Kwota / Bron
Aktenr 41

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)