Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
8
Maand
9
Jaar
1814
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Naam echtgenoot
Zijlstra
Geboorteplaats echtgenoot
Harlingen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sjoerdje
Naam echtgenote
Eekma
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Cornelis Dirks
Naam vader echtgenoot
Zijlstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jetske
Naam moeder echtgenoot
Aarts
Voornaam vader echtgenote
Gerben
Naam vader echtgenote
Eekma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje
Naam moeder echtgenote
Stapert
Kwota / Bron
Aktenr 40

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)