Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
21
Maand
5
Jaar
1815
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Cornelis
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
Nauta
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gebbe
Patroniem echtgenote
Jeltes
Naam echtgenote
Steenstra
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Jan Cornelis
Naam vader echtgenoot
Nauta
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lijsbeth
Naam moeder echtgenoot
Cornelis
Voornaam vader echtgenote
Jelte Douwes
Naam vader echtgenote
Steenstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tettje
Naam moeder echtgenote
Willems
Kwota / Bron
Aktenr 24

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)