Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
27
Maand
10
Jaar
1867
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Miedema
Geboorteplaats echtgenote
Zurich (Wonseradeel)
Voornamen vader echtgenoot
Tjeerd Hessels
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jetske Sytzes
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Symon Klazes
Naam vader echtgenote
Miedema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Maaike Jans
Naam moeder echtgenote
Bonnema
Kwota / Bron
Aktenr 65

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)