Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
21
Maand
5
Jaar
1871
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Durk
Naam echtgenoot
Dikland
Geboorteplaats echtgenoot
Gauw
Voorna(a)m(en) echtgenote
Geertje
Naam echtgenote
Bergsma
Geboorteplaats echtgenote
Oosterlittens
Voornamen vader echtgenoot
Durk Willems
Naam vader echtgenoot
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Durks
Naam moeder echtgenoot
Steenstra
Voornaam vader echtgenote
Johannes Annes
Naam vader echtgenote
Bergsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Bieke Epkes
Naam moeder echtgenote
van den Berg
Kwota / Bron
Aktenr 34

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)