Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
26
Maand
5
Jaar
1872
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Wytgaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aafke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Huizum
Voornamen vader echtgenoot
Sytze Jacobs
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rijkjen Cornelis
Naam moeder echtgenoot
de Rijk
Voornaam vader echtgenote
Andries Hendriks
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Albertje Sybrens
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 38

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)