Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
8
Maand
3
Jaar
1874
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Leentje
Naam echtgenote
Jaasma
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Tjeerd Hessels
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jetske Sytzes
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Sjoerd
Naam vader echtgenote
Jaasma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske
Naam moeder echtgenote
Wielinga
Kwota / Bron
Aktenr 9

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)