Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
3
Maand
4
Jaar
1892
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Henderikus Johannes
Naam echtgenoot
Hofmeester
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Mol
Geboorteplaats echtgenote
Wolsum
Voornamen vader echtgenoot
Henderikus Johannes
Naam vader echtgenoot
Hofmeester
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje
Naam moeder echtgenoot
Sevensma
Voornaam vader echtgenote
Douwe Gabes
Naam vader echtgenote
Mol
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Cornelia Luitzens
Naam moeder echtgenote
Stellingwerf
Kwota / Bron
Aktenr 13

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)