Collaboratieve indexen

Huwelijken - Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Sneek
Dag
14
Maand
5
Jaar
1893
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lolkje
Naam echtgenote
Bouma
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Pier
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Reinskje
Naam moeder echtgenoot
Santema
Voornaam vader echtgenote
Jeljer Obbes
Naam vader echtgenote
Bouma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjitske
Naam moeder echtgenote
Tjallinga
Kwota / Bron
Aktenr 20

Huwelijken

Sneek, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1955
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Sneek 1811-1955
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)